Студијски програми на основним академским студијама на Правном факултету у Новом Саду

У ЧЕМУ ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРАВО И СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ?

Завршетком студијског програма Право студенти стичу опште правничко образовање које је потребно за обављање послова правничке професије, а нарочито послова у правосуђу, органима управе, привреди, адвокатури, јавнобележничкој или јавноизвршитељској делатности. Студијски програм Право, безбедност и унутрашњи послови омогућава студентима стицање како општих правничких знања, тако и специјализованих знања потребних за обављање најсложенијих послова у полицији, војсци и безбедносним агенцијама. По успешном завршетку наведених студијских програма стиче се звање: Дипломирани правник.

Могућности

Могућности

Звање дипломираног правника једно је од најтраженијих. У свим областима пословања потребан је правник.

Самосталност

Самосталност

Образовање на нашем Факултету својим квалитетом гарантује стицање знања као најважнијег ресурса за отпочињање сопственог посла.

Запослење

Запослење

Могућности за запослење дипломираног правника су готово неограничене, како у приватном, тако и у јавном сектору.

Мобилност

Мобилност

Мобилност студената подразумева учествовање на програмима размене студената и похађање наставе на више универзитета широм Европе у току студија.

Студирање на Правном факултету у Новом Саду

Поред предавања и вежби, Факултет нуди широк спектар ваннаставних активности које омогућавају студентима стицање компетенција, као и практичних вештина и знања. Неке од њих се одвијају у виду клиничког образовања које подразумева могућност продубљивања знања из уже области интересовања као што су: заштита животне средине, борба против насиља у породици и избегличко право. Осим тога, студенти могу да се усавршавају и похађањем следећих секција за симулацију суђења: кривичноправне, грађанскоправне, међународноправне и јавноправне. У оквиру ових секција, студенти анализирају случајеве из праксе и учествују у симулацији различитих врста поступака. Своје афинитете и таленте студенти могу да покажу и учествовањем у спортским секцијама или пак објављивањем текстова и прилога у студентском листу „Правник”.

Зашто Правни?

Поштоване колегинице и колеге,

Сигурно се питате зашто вас тако ословљавамо иако још увек нисте студенти.

Из разлога што је ваша генерација већ сада закорачила у академску заједницу у којој ћете стасати у интелектуалну елиту.

И можда се питате зашто вам се обраћамо са Ви.

Од овог момента, закорачили сте у свет студија у коме се сви једни другима обраћамо са пуним поштовањем и уважавањем, независно од титуле, године студија и успеха.

Пред вама се налази велики број могућности. Свака од њих крије иза себе различите путеве који вас воде ка различитим циљевима. Најважнија одлука је управо сада на вама - који пут је онај прави.

Ми вам широм отварамо прав(н)а врата - врата Правног факултета Универзитета у Новом Саду - афирмисане високошколске и научне установе са вишедеценијском традицијом.

Правни факултет Универзитета у Новом Саду је од самог почетка био генератор развоја и напретка нашег друштва. Дипломирани правници са нашег Факултета већ деценијама обављају најважније и најодговорније послове у друштву. Међу њима има судија, јавних тужилаца, носилаца најзначајнијих функција у локалним, покрајинским и републичким органима власти.

И ове године, уз нашу помоћ, још једна генерација креће у сусрет својој прав(н)ој будућности.

Широк спектар могућности за запослење дипломираних правника показује листа која следи:

Судија
Јавни тужилац
Јвни правобранилац
Адвокат
Јавни бележник
Јавни извршитељ
Банке и осигуравајућа друштва
Привредна друштва
Органи управе
Републички геодетски завод
Заштитник грађана - омбудсман
Полиција
Безбедносно-информативна агенција
Војно-безбедносна агенција
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Комисија за заштиту конкуренције
Повереник за заштиту равноправности
Заштитник права пацијената
Агенција за привредне регистре
Агенција за реституцију
Секретар у школи и др.

О факултету

Стварању богате правне традиције на простору Војводине допринеле су генерације школованих правника, бројне установе и професионална удружења.

Правни факултет основан је 1955. године, а данас је академски дом око 4.000 студената. Знања из области права студентима преноси 34 наставника и 15 сарадника са изузетно високим индексом компетентности.

Захваљујући Правном факултету у Новом Саду, правна струка је богатија за око 10.000 дипломираних правника, од којих су неки обављали и данас обављају најодговорније функције на свим нивоима и у свим гранама власти.

О квалитету образовања које се стиче на Правном факултету у Новом Саду најбоље сведоче запажени резултати студената на домаћим, регионалним и међународним такмичењима, као и изузетно висока пролазност дипломаца

Факултета на правосудном испиту.

Правни факултет у Новом Саду налази се у архитектонски препознатљивој згради у срцу Универзитетског кампуса.

У савремено опремљеном амфитеатру Факултета, који је средиште свих великих збивања на Факултету, генерације бруцоша оствариле су свој први контакт са светом права и стекле своја прва факултетска познанства.

Са позорнице амфитеатра могу се чути како гостујући професори и стручњаци из иностранства, представници држава и амбасадори, тако и сами студенти који сваке године своје ораторске вештине одмеравају такмичењем у беседништву.

Факултет има и тзв. Судницу, модерну салу за симулацију суђења, опремљену савременом видео и аудио техником. У њој студенти анализирају случајеве из праксе чија обрада подразумева и њихово опробавање у различитим процесним улогама: судије, странака, пуномоћника, умешача, сведока и вештака.

Факултет, осим рачунара доступних у читаоници, поседује и компјутерскe учионицe које су опремљене рачунарима са најбржим приступом интернету преко универзитетске мреже. То је идеално место на коме се студенти, уз омогућен приступ базама прописа, судске праксе, научне и стручне литературе, могу бавити истраживачким радом за потребе писања семинарских и завршних радова.

 

 

Студенти

Факултет поред предавања и вежби нуди широк спектар ваннаставних активности које омогућавају студентима стицање практичних знања и вештина. Неке од њих се одвијају у виду клиничког образовања, које подразумева могућност продубљивања знања из уже области интересовања као што су: заштита животне средине, борба против насиља у породици и избегличко право. Студенти могу да се усавршавају и похађањем следећих секција за симулацију суђења: кривичноправне, грађанскоправне, међународноправне  и јавноправне. Своје афинитете и таленте студенти могу да покажу објављивањем текстова и прилога у студентском листу „Правник”, као и учествовањем у спортским секцијама.

 

Савез студената

Савез студената Правног факултета је студентска организација која се бави заштитом права и интереса студената. Савез је најбројнија студентска организација на Правном факултету. Савез се бави широким спектром активност. Од свог оснивања 1991. године, константно се ради на унапређењу услова студирања и подизању квалитета наставног процеса.

Савез окупља студенте који имају различита интересовања на основу којих су подељени по следећим секцијама:

 

  1. Спортска секција Савеза

У оквиру Савеза постоје спортске секције које се баве фудбалом, кошарком и одбојком. Полице спортске секције Савеза су богате великим бројем пехара и медаља које су студенти Правног факултета освојили како на домаћим, тако и на међународним студентским такмичењима.

  1. Хуманитарна секција Савеза

У оквиру хуманитарне секције чланови Савеза заједно са другим студентима Факултета организују акције прикупљања средстава за оне којима је помоћ најпотребнија. Савез је организатор неколико традиционалних хуманитарних акција као што су „Космету на поклон“ и „Сигурна кућа“.

  1. Културна секција Савеза

Савез студената традиционално, сваког првог четвртка у децембру, организује такмичење у беседништву, које прате студенти са многих факултета Новосадског универзитета, бројни адвокати, судије и грађани.

Савез студената такође често организује трибине и предавања уважених представника правне струке и науке, академика и других истакнутих личности.

Студентски лист "Правник"

Савез је издавач студентског листа „ПРАВНИК“, где сами студенти имају прилику да пишу о темама из домена правне науке, али и осталих сфера живота. Своју дугогодишњу традицију студентски лист је 2017. године наставио преласком са штампане на електронску форму. Званична веб презентација студентског листа „ПРАВНИК“ је http://pravnikns.rs

Правнијада

Савез сваке године у месецу мају организује „Правнијаду“, најмасовније окупљање студената права из региона Источне Европе. На овим скуповима студенти се такмиче у познавању правних дисциплина, беседништву и спорту.

ЕЛСА НОВИ САД

Визија ЕЛСА је „праведан свет у којем се поштује људско достојанство и културна различитост.”

ЕЛСА Нови Сад је независно, неполитичко и непрофитно Европско удружење студената права и младих правника које делује у оквиру Правног факултета у Новом Саду, а под покровитељством Савета Европе.

ЕЛСА Нови Сад својим члановима пружа платформу за развијање како правничких, тако и свих других вештина. ЕЛСА Нови Сад окупља младе људе ради унапређења међународног разумевања, сарадње, правне етике, као и радиуспостављања и неговања личних контаката између студената различитих земаља и правних система широм Европе. Циљ активности које се организју под окриљем ЕЛСА Нови Сад је да допринесу припремању младих правника и студената права на рад у складу са међународним стандардима и развоју професионалне каријере у међународном окружењу.

ЕЛСА Нови Сад организује семинаре, конференције, летње школе и студентске посете са циљем подизања свести о правним, али и о економским, социјалним и другим релевантним питањима.

У оквиру ЕЛСА Нови Сад постоји сектор који организује и пружа студентима и младим правницима могућност праксе у еминентним адвокатским канцеларијама, компанијама и државним установама, како у нашој земљи тако и широм Европе.

 

Пракса

Један од наших слогана гласи: ПРАКСА ТОКОМ ФАКСА.

Тиме се јасно истиче да стицање практичних правних знања и вештина представља значајан сегмент визије Правног факултета у Новом Саду. Дипломирани студенти Правног факултета у Новом Саду улазе, стога, у свет праксе добро припремљени за изазове са којима ће се сусретати током професионалног развоја.

Студије су организоване као академске, а практична знања и вештине, које су потребне за успешно обављање различитих правничких занимања стичу се кроз програме студентске и стручне праксе, као и учешћем у раду Центра за симулацију суђења и правних клиника.

Правни факултет у Новом Саду има потписане ПРОТОКОЛЕ О САРАДЊИ са Основним, Вишим и Апелационим судом у Новом Саду; Основним, Вишим и Апелационим јавним тужилаштвом у Новом Саду; Адвокатском комором Војводине; Полицијском управом у Новом Саду; Покрајинским заводом за заштиту животне средине и многим другим државним институцијама, адвокатским канцеларијама и компанијама. На основу закључених споразума, сваке године студенти имају прилику да похађају праксу у некој од наведених институција, у адвокатским канцеларијама и компанијама.

 

ЦЕНТАР ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА

У оквиру ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА, чији је рад организован по секцијама, студенти имају прилику да изучавају актуелну праксу судова, развијају вештине усменог и писаног изражавања, као и правну логику и правну аргументацију. Рад у оквиру ових секција подразумева анализирање различитих правних прописа, њихово тумачење и примену на чињенице конкретног случаја. Студенти уз помоћ мултимедијалне опреме имају прилику да на снимљеним симулацијама суђења анализирају свој наступ у судници. У оквиру појединих секција Центра за симулацију суђења, студенти се припремају за учешће на престижним међународним такмичењима на којима Факултет традиционално бележи запажене резултате.

ПРАВНЕ КЛИНИКЕ

Клиничко правно образовање (Clinical Legal Education) је интерактивни метод едукације студената права који се већ годинама примењује на Правном факултету у Новом Саду. Он има за циљ да студенте учи практичним вештинама и професионалној одговорности, дајући им могућност да примењују право на конкретне случајеве из живота. Рад у оквиру правних клиника се одвија под будним оком професора и асистената који су им супервизори. На Правном факултету постоје три правне клинике.

Правна клиника за заштиту животне средине

Правна клиника за заштиту животне средине основана је 2007. године. У њен рад се, осим правника, а ради свеобухватног сагледавања проблематике, укључују и наставници са Департмана за екологију и биологију Природно-математичког факултета. Полазници се детаљно упознају са различитим правним аспектима заштите животне средине. Уз то, сами бирају тему коју ће дубље да истраже и представе својим колегама, са циљем ширења свести о значају правне регулативе у овој области и њене правилне примене у пракси. У оквиру ове Клинике полазници похађају практичну наставу у Покрајинском заводу за заштиту природе и у Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Правна клиника за избегличко право

Правна клиника за избегличко право је организована у сарадњи са UNHCR-ом, чији предавачи преносе непосредна искуства студентима у интерактивном једносеместралном програму, који подразумева и посету студената Центру за азил у Бањи Ковиљачи.

Правна клиника за борбу против насиља у породици

Правна клиника за борбу против насиља у породици пружа студентима прилику да се свеобухватно упознају са теоријским и практичним аспектима ове мултидимензионалне и друштвено значајне појаве. У оквиру ове клинике, организују се бројна гостовања стручњака из праксе, као и посете релевантним институцијама.

СТРУЧНА ПРАКСА

Поред студентске праксе, у току студија предвиђено је да студенти стекну додатна знања и вештине у области правосуђа, ограна управе и привреде повезивањем теоријских и практичних знања, како би њихово школовање резултирало не само високим теоријским образовањем, него и адекватним нивоом практичне оспособљености. Од школске 2021/21. сви студенти завршних година основних и мастер академских студија на Факултету обављаће стручну праксу у трајању од 90 сати у току године.

На крају сваке школске године на Факултету се организује свечана додела сертификата студентима који успешно реализују програме праксе и рад у оквиру неке од клиника или Центра за симулацију суђења.

У додатак дипломи се уносе подаци о свим успешно реализованим праксама и ваннаставним активностима, што за ваше будуће послодавце представља значајну информацију о знањима и вештинама које сте стекли током студија.

Болоњска декларација

Да ли су студије усклађене са БОЛОЊСКОМ ДЕКЛАРАЦИЈОМ?

Јесу. Сви студијски програми на Правном факултету Универзитета у Новом Саду у потпуности су усклађени са захтевима Болоњске декларације.

Студије су организоване по принципу ЕСПБ бодова (Европски систем преноса бодова). ЕСПБ бодови омогућавају МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА. Она подразумева учествовање на програмима размене студената и похађање наставе на више универзитета широм Европе у току студија.

Највећи број предмета је једносеместралан. Међутим, поједини предмети су двосеместрални. Њих не би било целисходно поделити на делове. Њихова подела би била вештачка и не би омогућила студентима да стекну целовит увид у материју која се изучава у оквиру тих предмета.

Осим обавезних, студенти, у складу са својим интересовањима, сами бирају и одређени број изборних предмета.  

 

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Факултет је акредитован за упис 660 студента на прву годину основних академских студија, у оквиру 2 акредитована студијска програма:
Право - 480 студената,
Право, безбедност и унутрашњи послови - 180 студената.
Оба студијска програма трају по 4 године (8 семестара) и носе по 240 ЕСПБ бодова. По завршетку оба студијска програма стиче се звање:
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК.

МАСТЕР СТУДИЈЕ
Факултет је акредитован за упис 275 студената на мастер академским студијама (II степен), у оквиру 2 студијска програма:
Право - 165 студената
Право, безбедност и унутрашњи послови - 110 студената
Мастер академске студије трају 1 годину (2 семестра) и носе 60 ЕСПБ бодова. Након њиховог завршетка стиче се звање:
МАСТЕР ПРАВНИК.

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Факултет је акредитован за упис 42 студента на докторским академским студијама (III степен), у оквиру једног студијског програма:
Право – 42 студента
Докторске академске студије трају 3 године (6 семестара) и носе укупно 180 ЕСПБ бодова. Завршетком студија стиче се звање:
ДОКТОР НАУКА - ПРАВНЕ НАУКЕ.

ДИПЛОМА и ДОДАТАК ДИПЛОМИ, који се издају на српском и енглеском језику, омогућавају вам да своје студије упоредите са било којим студијским програмом на свету.
Додатак дипломи је званичан документ који садржи податке о свим активностима студента у току студија - план и програм студија, положене испите, учешће у програмима праксе, у раду Центра за симулацију суђења, правних клиника, боравцима у иностранству и сл.
Диплома и Додатак дипломи Правног факултета Универзитета у Новом Саду су ваша НАЈБОЉА ПРЕПОРУКА ЗА БУДУЋНОСТ!

Међународна сарадња

Правни факултет има више од 30 потписаних споразума о сарадњи.
 
Сарадња је, између осталог, успостављена са Правним факултетима:
у Бечу – Аустрија; у Грацу – Аустрија; у Салцбуругу – Аустрија; Ла Сапиенца у Риму – Италија; у Падови – Италија; у Грајсвалду – Немачка; у Регенсбургу – Немачка; у Сасарију – Италија; у Темишвару – Румунија; у Клужу – Румунија; у Мишколцу – Мађарска; Етвеш Лоранду у Будимпешти – Мађарска; у Сегедину – Мађарска; у Печују – Мађарска; у Лођу – Пољска; у Братислави – Словачка; Нетања колеџом у Израелу; у Хенану – Кина; у Ву Хану – Кина; у Кливленду – САД; у Бањалуци – Република Српска (БиХ); у Мостару – Босна и Херцеговина; Џемал Биједић у Мостару – Босна и Херцеговина; у Бихаћу – Босна и Херцеговина; у Источном Сарајеву – Република Српска (БиХ); као и Економским факултетом Универзитета у Скопљу – Северна Македонија.

Споразумима је предвиђена сарадња у области науке и наставе, размена студената, професора и асистената, као и читав низ других активности које доприносе јачању веза између високошколских установа.

Осим тога, Правни факултет преко Универзитета у Новом Саду омогућава свим својим студентима учешће у програмима међународне размене студената, као што су: Campus Europae, Erasmus Mundus, Basileus, JoinEU SЕЕ (програми финансирани од стране Европске уније).

Поред тога што студије можете да наставите у иностранству, диплома нашег Факултета призната је у свим државама региона и бројним државама Европе и света. О томе сведочи велики број наших дипломаца који се усавршавају у иностранству и раде у најпрестижнијим међународним организацијама, институтима, амбасадама, међународним судовима и страним компанијама.
Ипак, ми желимо да останете овде и будете снага развоја Новог Сада, Војводине и Србије.

Бесплатне студије

Правни факултет Универзитета у Новом Саду је државни факултет, што значи да сви студенти, који остваре потребан број ЕСПБ бодова, током целих студија могу да се школују о трошку државног буџета.

Број студената који се финансира из буџета сваке године одређује надлежно министарство.

Чак и уколико студент упише студије о сопственом трошку – као самофинансирајући студент, уз мало труда, већ после прве године студија, може прећи на студије које се финансирају из државног буџета.

Пријемни испит

Постоје три уписна рока: ПРВИ УПИСНИ РОК је крајем јуна, а ДРУГИ и ТРЕЋИ УПИСНИ РОК се одржавају после летње паузе на Факултету. О тачним датумима њиховог одржавања благовремено се објављују информације на сајту Факултета.

Термини за пријаву за полагање пријемног испита биће објављени накнадно. Осим редовног пријављивања доласком на Факултет, пријаву је могуће поднети и електронским путем. Датум одржавања пријемног испита биће објављен накнадно.

Пријемни испит за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2021/2022. полаже се из српског језика. Тест за пријемни обухвата 60 питања, при чему свако питање носи 1 бод. Питања су састављена на основу градива по коме се овај предмет изучава у гимназијама.

Факултет вам овде омогућава бесплатно преузимање Приручника за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија на Правном факултету у Новом Саду у школској 2021/2022.

 

 

КОНКУРС ЗА УПИС


•    образац П1 (купује се у Скриптарници Факултета);
•    сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;
•    диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
•    лична карта (на увид) и копија личне карте;
•    доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница).
Приликом пријаве се подносе (неоверене) фотокопије докумената, које Факултет задржава, уз оригинале који се подносе на увид.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА


Припремна настава за полагање пријемног испита за упис на Правни факултет Универзитета у Новом Саду одржава се у току летњег семестра и организована је преко Zoom платформе, али она није обавезна за полагање пријемног испита.

Додатне информације у вези припремне наставе за полагање пријемног испита могуће је пронаћи на http://www.pf.uns.ac.rs/menu-novosti/2261-pripremna-info-tabla&Itemid=82#


Детаљи конкурса за упис на прву годину основних академских студија могу се пронаћи на следећем линку.

Адреса

Правни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 1
21101 Нови Сад

 

Телефон: 021/485-3097