Смерови на Правном факултету

У ЧЕМУ ЈЕ РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ОПШТЕГ СМЕРА И СМЕРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ?

Завршетком студијског програма Права – општи смер студенти стичу опште правничко образовање које је потребно за обављање послова правничке професије, а нарочито послова у правосуђу, органима власти, привреди, адвокатури, јавнобележничкој или јавноизвршитељској делатности. Студијски програм Правo - смер унутрашњих послова омогућава студентима стицање како општих правничких знања, тако и специјализованих знања потребних за обављање најсложенијих послова у полицији, војсци и безбедносним агенцијама. Након завршена оба смера стиче се звање: Дипломирани правник. У Вашој дипломи и додатку дипломи биће назначен смер који сте завршили. У сваком случају, који год смер да завршите, можете конкурисати за сва радна места за која се тражи звање дипломираног правника.

Могућности

Могућности

Звање дипломираног правника је једно од најтраженијих. Не постоји ниједна област пословања у којој није потребан правник.

Самосталност

Самосталност

Дипломирани правник је једно од ретких звања са којим за отпочињање сопственог посла, у поређењу са другим звањима, треба неупоредиво мање ресурса. Образовање на нашем Факултету својим квалитетом гарантује стицање најважнијег међу њима, а то је знање.

Запослење

Запослење

Могућности за запослење дипломираног правника су готово неограничене, како у приватном, тако и у јавном сектору.

Мобилност

Мобилност

Мобилност студената се подстиче редовним објављивањем разних конкурса за студијске боравке на партнерским универзитетима широм Европе. До сада су ову могућност искористили наши бројни студенти који су у оквиру програма размене Еразмус + провели један семестар или читаву школску годину на неком од европских универзитета. Поред тога, на основу сарадње са Правним факултетом Универзитета у Потсдаму, нашим студентима је омогућено похађање двонедељног интензивног курса немачког језика у Потсдаму.

Студирање на Правном факултету у Новом Саду

Поред предавања и вежби, Факултет нуди широк спектар ваннаставних активности које омогућују студентима стицање практичних вештина и компетенција. Неке од њих се одвијају у виду клиничког образовања које подразумева могућност продубљивања знања из уже области интересовања као што су: заштита животне средине, борба против трговине људима, борба против насиља у породици и избегличко право. Осим тога, студенти се могу усавршавати и похађањем секција за симулацију суђења у преферираној области интересовања: кривичноправној, грађанскоправној, међународноправној и другим областима. У оквиру ових секција, студенти анализирају случајеве из праксе и учествују у симулацији различитих врста поступака. Своје афинитете и таленте студенти могу да покажу и учествовањем у спортским секцијама или пак објављивањем текстова и прилога у студентском листу „Правник”.

Зашто Правни?

Драге колегинице и колеге,

Сигурно се питате зашто вас тако ословљавамо иако још увек нисте студент.

Зато што је Ваша генерација већ сада закорачила у академску заједницу у којој ћете стасати у интелектуалну елиту.

И можда се питате зашто вам се обраћамо са Ви.

Од овог момента, закорачили сте у свет студија у коме се сви једни другима обраћамо са пуним поштовањем и уважавањем, независно од титуле, године студија и успеха.

Пред Вама се налази велики број могућности. Свака од њих крије иза себе различите путеве који Вас воде ка различитим циљевима. Најважнија одлука је управо сада на Вама - који пут је онај прави.

Ми Вам широм отварамо прав(н)а врата - врата Правног факултета Универзитета у Новом Саду - афирмисане високошколске и научне установе са вишедеценијском традицијом.

Правни факултет Универзитета у Новом Саду је од самог почетка био генератор развоја и напретка нашег друштва. Дипломирани правници са нашег Факултета већ деценијама обављају најважније и најодговорније послове у друштву. Међу њима има судија, јавних тужилаца, носилаца најзначајнијих функција у локалним, покрајинским и републичким органима власти.

И ове године, уз нашу помоћ, још једна генерација креће у сусрет својој прав(н)ој будућности.

Широк спектар могућности за запослење дипломираних правника показује листа која следи.

Судија Основног суда

Судија Вишег суда

Судија Апелационог суда

Судија Врховног касационог суда

Амбасадор Рeпублике Србије

Судија Уставног суда

Председник Врховног касационог суда

Заштита ауторских права

Председник Уставног суда

Конзул Републике Србије

Тужилац Основног јавног тужилаштва

Заменик Основног јавног тужиоца

Безбедност у саобраћају

Начелник Полицијске управе

Тужилац Вишег јавног тужилаштва

Аташе у амбасади Републике Србије

Заменик Вишег јавног тужиоца

Приватне агенције за обезбеђење

Републички јавни тужилац

Безбедносно-информативна агенција

Градски правобранилац

Војно-безбедносна агенција

Осигурање возила

Републички правобранилац

Заштитник грађана

Војска Србије

Заштитник права пацијената

Заштитник права ученика

Промет непокретностима

Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Градоначелник

Градски секретар

Председник Скупштине Града

ИНТЕРПОЛ

Покрајински секретар

Председник Покрајинске Владе

Председник Владе

Осигурање лица

Саветник премијера

Премијер

Председник Републике

Министар правде

Министар одбране

ЕУРОПОЛ

Министар полиције

Министар за јавну управу и локалну самоуправу

Директор Дирекције за имовину РС

Осигурање имовине

Директор Агенције за приватизацију РС

Тужилац за организовани криминал

Тужилац за ратне злочине

Председник Адвокатске коморе

Адвокат

Адвокатски приправник

Јавни бележник

Јавнобележнички заменик

Јавни извршитељ

Финансијска полиција

Пружање правне помоћи

Председник Републичке изборне комисије

Инспектор за крвне деликте

Прекоморска пловидба

Инспектор за сексуалне деликте

Судија међународних судова

Инспектор за привредни криминал

Пореска управа

Инспектор за малолетничку делинквенцију

Инспектор за организовани криминал

Међународни односи

Шеф кабинета Председника Републике

Инспектор за имовинске деликте

Инспектор у тржишној инспекцији

Међународни арбитар

Инспектор у комуналној полицији

Национална служба за запошљавање

Инспектор заштите на раду

Криминалистички инспектор

Полицијски аташе

Председник законодавног одбора

Инспектор социјалне заштите

Просветни инспектор

Стручни консултант у медијима

Финансијски инспектор

Управник казнено-поправног завода

Управник затвора

Професор у средњој школи

Секретар школе

Секретар факултета

Асистент на факултету

Шеф правне службе

Професор на факултету

Сарадник на институту

Правник у банци

Шеф правне службе у осигуравајућим организацијама

Заступник страних фирми

Правник у општини

Секретар у општини

Правник у скупштини града

Секретар у скупштини

Народни посланик

И још бројна друга занимања.

О факултету

Стварању богате правне традиције на простору Војводине допринеле су генерације школованих правника, бројне установе и професионална удружења.

Правни факултет основан је 1955. године, а данас је академски дом око 4.000 студената. Знања из области права студентима преноси 34 наставника и 16 сарадника са изузетно високим индексом компетентности.

Захваљујући Правном факултету Универзитета у Новом Саду, правна струка је богатија за око 10.000 дипломираних правника, од којих су неки обављали и данас обављају најодговорније функције на свим нивоима и у свим гранама власти.

О квалитету образовања које се стиче на Правном факултету најбоље сведоче запажени резултати наших студената на домаћим, регионалним и међународним такмичењима, као и изузетно висока пролазност наших дипломаца на правосудном испиту.

Где се налази и шта нуди?

Правни факултет у Новом Саду налази се у архитектонски препознатљивој згради у срцу Универзитетског кампуса.

У савремено опремљеном амфитеатру Факултета генерације бруцоша оствариле су свој први контакт са светом права и стекле своја прва факултетска познанства.

Амфитеатар је средиште свих великих збивања на Факултету. У њему сваке године своје ораторске вештине одмеравају учесници такмичења у беседништву. Са позорнице амфитеатра студентима се често обраћају гостујући професори и стручњаци из иностранства, председници држава и амбасадори. У организацији Савеза студената у амфитеатру се редовно одржавају пројекције филмова.

Факултет има и тзв. Судницу, модерну салу за симулацију суђења, опремљену савременом видео и аудио техником. У њој се студенти сусрећу са случајевима из праксе чија анализа подразумева и њихово опробавање у различитим процесним улогама: судије, странака, пуномоћника, умешача, сведока и вештака.

Факултет, осим рачунара доступних у читаоници, поседује и компјутерскe учионицe које су опремљене рачунарима са најбржим приступом интернету преко универзитетске мреже. То је идеално место на коме се студенти, уз омогућен приступ базама прописа, судске праксе, научне и стручне литературе, могу бавити истраживачким радом за потребе писања семинарских и завршних радова.

Осим предавања и вежби, Факултет нуди широк спектар ваннаставних активности које омогућују студентима стицање практичних знања и вештина. Неке од њих се одвијају у виду клиничког образовања које подразумева могућност продубљивања знања из уже области интересовања као што су: заштита животне средине, борба против трговине људима, борба против насиља у породици и избегличко право. Студенти се могу усавршавати и похађањем секција за симулацију суђења у преферираној области интересовања: кривичноправној, грађанскоправној, међународноправној и другим областима. Своје афинитете и таленте студенти могу да покажу објављивањем текстова и прилога у студентском листу „Правник”, као и учествовањем у спортским секцијама.

Студентске организације

Савез студената Правног факултета је студентска организација која се бави заштитом права и интереса студената. Савез је најмасовнија студентска организација на Правном факултету. Савез има широк спектар активност којима се бави. Од свог оснивања 1991. године, Савез је стављао акценат на активности „синдикалног“ карактера. Константно се ради на унапређењу услова студирања и подизању квалитета наставног процеса.

Чланови Савеза настоје да све акутне проблеме студената на што бољи начин изложе управи факултета. Временом се створио одличан партнерски однос између Савеза и управе факултета. Данас се проблеми студената решавају далеко брже него што је то био случај у прошлости.

Савез окупља студенте који имају различита интересовања на основу којих су подељени по следећим секцијама:

  1. Спортска секција Савеза

У оквиру Савеза постоје спортске секције које се баве фудбалом, кошарком и одбојком. Полице спортске секције Савеза су богате великим бројем пехара и медаља које су студенти Правног факултета освојили како на домаћим, тако и на међународним студентским такмичењима.

  1. Хуманитарна секција Савеза

У оквиру хуманитарне секције чланови Савеза заједно са другим студентима нашег Факултета организују акције прикупљања средстава за оне којима је помоћ најпотребнија. Савез је организатор неколико традиционалних хуманитарних акција као што су „Космету на поклон“ и „Сигурна кућа“.

  1. Културна секција Савеза

Савез студената већ годинама уназад, сваког првог четвртка у децембру, организује веома успела такмичења у беседништву, која прате студенти са многих факултета Новосадског универзитета, бројни адвокати, судије и грађани.

Савез студената такође често организује трибине и предавања најпознатијих стручњака правне науке.

Савез је издавач студентског листа „ПРАВНИК“, где студенти имају прилике да пишу о темама из домена правне науке али и осталих сфера живота. Своју дугогодишњу традицију студентски лист од 2017. године наставља преласком са штампане на електронску форму. Званична веб презентација студентског листа „ПРАВНИК“ је http://pravnikns.rs

Савез сваке године у месецу мају организује „Правнијаду“, најмасовније окупљање студената права из региона Источне Европе. На овим скуповима се студенти такмиче у познавању правних дисциплина, беседништву и спорту.

О ЕЛСА-и Нови Сад


ЕЛСА Нови Сад је независно, неполитичко и непрофитно Европско удружење студената права и младих правника које делује у оквиру Правног факултета у Новом Саду, а под покровитељством Савета Европе.
ЕЛСА Нови Сад својим члановима пружа платформу за развијање како правничких, тако и свих других вештина. ЕЛСА Нови Сад окупља младе ради унапређења, успостављања и развијања међународног разумевања, сарадње, правне етике и личних контаката између студената различитих земаља и правних система, широм Европе; такође је велик акценат стављен на припремање младих правника и студената права на рад по међународним стандардима и спремност за професионални живот у међународном окружењу.


Мото ЕЛСА-е:”Праведан свет у којем се поштује људско достојанство и културна различитост.”
ЕЛСА Нови Сад је сачињена од Председника, Генералног секретара, Сектора за Академске активности, Сектора за Семинаре и конференције, Маркетинг сектора, СТЕП сектора (Међународни програм размене студената), Сектора за финансије и Сектора за Симулације суђења; у оквиру
секрота делују чланови.
Поље рада сектора Академских активности је организација и писање разних публикација, организација дебата, такмичења у писању есеја, а кроз све то и многе друге пројекте. Идеја водиља је образовање и учење кроз критички дијалог и ширење свести друштва.


Допуњавање формалног универзитетског образовања, подизање свести о разним како правним, тако и о економским, социјалним и многим другим питањима кроз неформалан вид образовања улогу преузима сектор Семинара и конференција. Кроз тај сектор се организују семинари,
конференције, летње школе и студентске посете. Маркетинг сектор промовише и потпомаже рад и све што се дешава у склопу организације, а путем
друштвених мрежа.


У оквиру ЕЛСА-е Нови Сад такође постоји сектор који организује и пружа студентима права и младим правницима могућност пракси у еминентним адвокатским канцеларијама, компанијама, коорпорацијама и државним установама, како у нашој земљи тако и у осталим земљама Европе.
Сектор за Симулације суђења има за задатак организовање едукативних симулација суђења на којима студенти имају прилику да се опробају у улогама адвоката, јавног тужиоца или судије и самим тим олакшају своју одлуку чиме се бавити и који позив одабрати.
Удружење студената права и младих правника у Новом Саду се труди да прошири правничко знање и правничке вештине, кроз организовање многобројних пројеката, те тиме отвори видике и побољша будуће генерације.

Пракса

Један од наших слогана гласи: ПРАКСА ТОКОМ ФАКСА.
Тиме се јасно истиче да стицање практичних правних знања и вештина представља значајан сегмент визије Правног факултета у Новом Саду. Дипломирани студенти Правног факултета у Новом Саду улазе, стога, у свет праксе добро припремљени за изазове са којима ће се сусретати.


Студије су организоване као академске, а практична знања и вештине, које су потребне за успешно обављање различитих правничких занимања, стичу се кроз:

  • ПРОГРАМЕ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ;
  • учешће у раду ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА, и
  • учешће у раду четири ПРАВНЕ КЛИНИКЕ.

Правни факултет у Новом Саду има потписане ПРОТОКОЛЕ О САРАДЊИ са Основним, Вишим и Апелационим судом у Новом Саду; Основним, Вишим и Апелационим јавним тужилаштвом у Новом Саду; Адвокатском комором Војводине; Полицијском управом у Новом Саду; Покрајинским заводом за заштиту животне средине и многим другим државним институцијама, адвокатским канцеларијама и компанијама. На основу закључених споразума, сваке године студенти имају прилику да похађају праксу у некој од наведених институција, у адвокатским канцеларијама и компанијама.

 

Шта су то ПРАВНЕ КЛИНИКЕ?

Клиничко правно образовање (Clinical Legal Education) је интерактивни метод едукације студената права који се већ годинама примењује на Правном факултету у Новом Саду. Он има за циљ да студенте учи практичним вештинама и професионалној одговорности, дајући им могућност да примењују право на конкретне случајеве из живота. Рад у правној клиници студенти обављају под будним оком професора и асистената који су им супервизори. На Правном факултету постоје четири правне клинике:

ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРАВНА КЛИНИКА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЧКО ПРАВО

ПРАВНА КЛИНИКА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Правна клиника за заштиту животне средине основана је 2007. године. У њен рад се, осим правника, а ради свеобухватног сагледавања проблематике, укључују и наставници са Департмана за екологију и биологију Природно-математичког факултета. Полазници се детаљно упознају са различитим правним аспектима заштите животне средине. Уз то, сами бирају тему коју ће дубље да истраже и представе својим колегама, са циљем ширења свести о значају правне регулативе у овој области и њене правилне примене у пракси. У оквиру ове Клинике полазници похађају практичну наставу у Покрајинском заводу за заштиту природе и у Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада.

Правна клиника за борбу против трговине људима је основана 2011. године у оквиру макропројекта „Заједнички програм за борбу против трговине људима“, чији су носиоци UNHCR, UNODC, IOM и МУП Републике Србије. Практични део обухвата рад студената са владиним и невладиним организацијама за борбу против трговине људима, праксу у суду и тужилаштву, као и интерактивни рад са криминалистичким инспекторима из Одељења пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима Полицијске управе Нови Сад.

Правна клиника за избегличко право је организована са UNHCR-ом, чији предавачи преносе непосредна искуства студентима у интерактивном једносеместралном програму, који подразумева и посету студената Центру за азил у Бањи Ковиљачи.

Правна клиника за борбу против насиља у породици пружа студентима прилику да се свеобухватно упознају са теоријским и практичним аспектима ове мултидимензионалне и друштвено значајне појаве. У оквиру ове клинике, организују се бројна гостовања стручњака из праксе, као и посете релевантним институцијама.


У оквиру ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА, чији је рад организован по секцијама, студенти имају прилику да изучавају актуелну праксу судова, развијају вештине усменог и писаног изражавања, као и правну логику и правну аргументацију. Рад у оквиру ових секција подразумева анализирање различитих правних прописа, њихово тумачење и примену на чињенице конкретног случаја. Студенти уз помоћ мултимедијалне опреме имају прилику да на снимљеним симулацијама суђења анализирају свој наступ у судници. У оквиру појединих секција Центра за симулацију суђења, студенти се припремају за учешће на престижним међународним такмичењима на којима Факултет традиционално бележи запажене резултате.


На крају школске године на Правном факултету буде уприличена свечана додела сер­ти­фи­ка­та студентима који успешно реализују програме праксе и рад у оквиру неке од клиника или пак у оквиру Центра за симулацију суђења.


У додатак дипломи се уносе подаци о свим успешно реализованим праксама и ваннаставним активностима, што за ваше будуће послодавце представља значајну информацију о знањима и вештинама које сте стекли током студија.

Болоњска декларација

Да ли су студије усклађене са БОЛОЊСКОМ ДЕКЛАРАЦИЈОМ?

Да, сви студијски програми на Правном факултету Универзитета у Новом Саду су у потпуности усклађени са захтевима Болоњске декларације.

То значи да су студије организоване по принципу ЕСПБ бодова (Европски систем преноса бодова). ЕСПБ бодови омогућавају МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА. Она подразумева учествовање на програмима размене студената и похађање наставе на више универзитета широм Европе у току студија.

Осим обавезних, студенти, у складу са својим интересовањима, сами бирају и одређени број изборних предмета.  

Највећи број предмета је једносеместралан. Међутим, поједини предмети су двосеместрални. Њих не би било целисходно поделити на делове. Њихова подела би била вештачка и не би омогућила студентима да стекну целовит увид у материју која се изучава у оквиру тих предмета.

Факултет је акредитован за упис 880 студента на прву годину основних академских студија, у оквиру 2 акредитована студијска програма:

Право - Општи смер - 660 студената,

Право - Смер унутрашњих послова - 220 студената.

Оба студијска програма трају по 4 године (8 семестара) и носе по 240 ЕСПБ бодова. Након  завршетка било којег од ових студијских програма стиче се звање:

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК.

Факултет је акредитован за упис 310 студената на мастер академским студијама (II степен), у оквиру 4 студијска програма:

Право - Општи смер - 165 студената

Право - Смер унутрашњих послова - 55 студената

Национална безбедност - 70 студената

Социјални рад - 20 студената.

Мастер академске студије трају 1 годину (2 семестра) и носе 60 ЕСПБ бодова. Након њиховог завршетка стиче се звање:

МАСТЕР ПРАВНИК.

Факултет је акредитован за упис 42 студента на докторским академским студијама (III степен), у оквиру два студијска програма:

Приватно право - 20 студената;

Јавно право - 22 студента.

Докторске академске студије трају 3 године (6 семестара) и носе укупно 180 ЕСПБ бодова. Њиховим завршетком стиче се звање:

ДОКТОР НАУКА - ПРАВНЕ НАУКЕ.

Како изгледају и чему служе ДИПЛОМА и ДОДАТАК ДИПЛОМИ?

ДИПЛОМА и ДОДАТАК ДИПЛОМИ, који се издају на српском и енглеском језику, омогућавају Вам да своје студије упоредите са било којим студијским програмом на свету.

Додатак дипломи је званичан документ који садржи податке о свим активностима студента у току студија - план и програм студија, положене испите, учешће у програмима праксе, у раду Центра за симулацију суђења, правних клиника, боравцима у иностранству и сл.

Диплома и Додатак дипломи Правног факултета Универзитета у Новом Саду су Ваша НАЈБОЉА ПРЕПОРУКА ЗА БУДУЋНОСТ!

Међународна сарадња

Шта се подразумева под МЕЂУНАРОДНОМ САРАДЊОМ?

Правни факултет има више од 30 потписаних споразума о сарадњи.

Сарадња је, између осталог, успостављена са Правним факултетима:

у Бечу – Аустрија; у Грацу – Аустрија; у Салцбуругу – Аустрија; Ла Сапиенца у Риму – Италија; у Падови – Италија; у Грајсвалду – Немачка; у Регенсбургу – Немачка; у Сасарију – Италија; у Темишвару – Румунија; у Клужу – Румунија; у Мишколцу – Мађарска; Етвеш Лоранду у Будимпешти – Мађарска; у Сегедину – Мађарска; у Печују – Мађарска; у Лођу – Пољска; у Братислави – Словачка; Нетања колеџом у Израелу; у Хенану – Кина; у Ву Хану – Кина; у Кливленду – САД; у Бањалуци – Република Српска (БиХ); у Мостару – Босна и Херцеговина; Џемал Биједић у Мостару – Босна и Херцеговина; у Бихаћу – Босна и Херцеговина; у Источном Сарајеву – Република Српска (БиХ); као и Економским факултетом Универзитета у Скопљу – Северна Македонија.

Споразумима је предвиђена сарадња у области науке и наставе, размена студената, професора и асистената и читав низ других активности које доприносе јачању веза између високошколских установа.

Осим тога, Правни факултет преко Универзитета у Новом Саду омогућава свим својим студентима учешће у програмима међународне размене студената, као што су: Campus Europae, Erasmus Mundus, Basileus, JoinEU SЕЕ (програми финансирани од стране Европске уније).

Да ли са дипломом Правног факултета могу да радим у иностранству?

Наравно. Осим што студије можете да наставите у иностранству, наша диплома је призната у свим државама региона и бројним државама Европе и света. О томе сведочи велики број наших дипломаца који се усавршавају у иностранству и раде у најпрестижнијим међународним организацијама, институтима, амбасадама, међународним судовима и страним компанијама.

Ипак, ми желимо да останете овде и будете снага развоја Новог Сада, Војводине и Србије.

Бесплатне студије

Да ли могу да студирам бесплатно?

Наравно. Правни факултет Универзитета у Новом Саду је државни Правни факултет, што значи да сви студенти, који остваре потребан број ЕСПБ бодова, током целих студија могу да се школују о трошку државног буџета.

Број студената који се финансира из буџета сваке године одређује надлежно министарство.

Чак и уколико студент упише студије о сопственом трошку – као самофинансирајући студент, уз мало труда, већ након прве године студија, може прећи на студије које се финансирају из државног буџета.

Пријемни испит

Шта је потребно за пријаву на КОНКУРС ЗА УПИС?

•    образац П1 (купује се у Скриптарници Факултета);

•    сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе;

•    диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;

•    лична карта (на увид) и копија личне карте;

•    доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатница).

Приликом пријаве се подносе (неоверене) фотокопије докумената, које Факултет задржава, уз оригинале који се подносе на увид.

Када ће се одржати ПРИЈЕМНИ ИСПИТ, шта се полаже, како да се припремим?

Постоје три уписна рока: ПРВИ УПИСНИ РОК је крајем јуна, а ДРУГИ и ТРЕЋИ УПИСНИ РОК се одржавају после летње паузе на Факултету. О тачним датумима њиховог одржавања ће бити благовремено објављене информације на сајту Факултета.  

Пријава за полагање пријемног испита врши се у периоду од 24. јуна до 26. јуна 2020. године. Осим редовног пријављивања доласком на Факултет, пријаву је могуће поднети и електронским путем. Пријемни испит ће се одржати 1. јула 2020. године.

Пријемни испит за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2020/2021. години полаже се из српског језика. Тест за пријемни ће обухватати 60 питања, при чему свако питање носи 1 бод. Питања су састављена на основу градива по коме се овај предмет изучава у гимназијама. То је прописано Правилником о  полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Правни факултет у Новом Саду, број 0101-1/2 усвојеним на седници Савета Правног факултета у Новом Саду 12.02.2020. године.

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис на Правни факултет Универзитета у Новом Саду у школској 2020/2021. години одржана је у току летњег семестра школске 2019/2020. године. Припремна настава је организована преко Интернета.

Припремна настава је БЕСПЛАТНА.

Овде можете бесплатно преузети Приручник за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија на Правном факултету у Новом Саду у школској 2020/2021. години.
 
Овде можете видети све детаље конкурса за упис у прву годину основних академских студија.
 
Кандидатима који су купили збирку питања за припрему пријемног испита из Историје и Устава и права грађана - 2017. издање, биће рефундиран новац. Враћање Збирке и рефундација могу се извршити у скриптарници Правног факултета у Новом Саду.

Адреса

Правни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја Обрадовића 1
21101 Нови Сад

 

Телефон: 021/485-3097