Бесплатне студије

Да ли могу да студирам бесплатно?
Наравно. Правни факултет Универзитета у Новом Саду је ДРЖАВНИ Правни факултет и студенти на свим годинама који остварују одређене резултате током студија школују се О ТРОШКУ ДРЖАВНОГ БУЏЕТА, уколико оствари задовољавајуће резултате.
Број студената који се финансира из буџета сваке године одређује надлежно министарство.
Чак и уколико студент упише студије о сопственом трошку, уз мало труда већ након прве године студија може прећи на студије о трошку буџета.