Болоњска декларација

Да ли су студије усклађене са БОЛОЊСКОМ ДЕКЛАРАЦИЈОМ?
Да. Сви студијски програми на Правном факултету Универзитета у Новом Саду су и у потпуности усклађени са захтевима Болоњске декларације.
Студије су организоване по принципу ЕСПБ БОДОВА  (Европски Систем Преноса Бодова)
ЕСПБ бодови омогућавају МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА. Студирање на више универзитета широм Европе у току студија, пракса је великог броја наших студената.
Нашим студенти имају прилику да слушају ПРЕДАВАЊА ПРОФЕСОРА СА НАЈПРЕСТИЖНИЈИХ СВЕТСКИХ УНИВЕРЗИТЕТА са којима Правни факултет има потписане протоколе о сарадњи.
Осим ОБАВЕЗНИХ, студенти сами бирају и одређени број ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА у складу са својим интересовањима.
ДИПЛОМА и ДОДАТАК ДИПЛОМИ омогућавају да своје студије упоредите са било којим студијским програмом на свету.
Највећи број испита је ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ. Због свеобухватности права као науке, неке испите једноставно не би било корисно поделити на делове – како када бисте у страном језику одвојили учење речи и конверзацију.