Пракса

Шта значи слоган ПРАКСА.током.ФАКСА?
Веома просто – значи баш то :) Јасно испољава да је стицање практичних правних знања и вештина централни део визије Правног факултета и приступа образовању модерних правника.
Студије су организоване као академске, а практична знања потребна за успешно обављање послова правника на најразличитијим позицијама у правосуђу, привреди или државним органима стичу се кроз богату праксу ПРОГРАМА СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ, затим у оквиру ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА, али и у раду две ПРАВНЕ КЛИНИКЕ.
Државни Правни факултет у Новом Саду има потписане ПРОТОКОЛЕ О САРАДЊИ са свим релевантним државним органима. Тако наши студенти према сопственом избору сваке године похађају праксу у :
Основном, Вишем или Апелационом суду у Новом Саду, Основном, Вишем или Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду, Адвокатској комори Војводине, Полицијској управи у Новом Саду, Покрајинском заводу за заштиту животне средине и многим другим државним институцијама, престижним адвокатским канцеларијама и успешним компанијама...
У оквиру ЦЕНТРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА по секцијама које се баве различитим правним дисциплинама, студенти на сваком предмету имају прилику да у најсавременије опремљеној судници на Правном факултету изучавају актуелну праксу судова и увежбавају практичне вештине потребне у обављању правосудних функција. Студенти уз помоћ мултимедијалне опреме имају прилику да на снимљеним симулацијама суђења анализирају сопствени рад и непрекидно унапређују своја знања и вештине.
На крају школске године на Правном факултету буде уприличена свечана додела сер­ти­фи­ка­та студентима који успешно реализују програме праксе и учествују у раду Центра за симулацију суђења.
Овај сертификат представља веома важан саставни део додатка дипломи.